Termes i condicions del servei

 1. General - Àmbit d'aplicació

  1. Els següents termes i condicions s'apliquen a totes les relacions comercials entre el client i Intergrid SL (d'ara en endavant 'nosaltres'). La llei que regularà aquest contracte és la que sigui vàlida en el moment en que la oferta sigui acceptada.
  2. Qualsevol terme addicional o contradictori en les condicions, no formarà part del contracte llevat que la seva validesa s'acordi expressament.

 2. Finalització del contracte

  1. Les nostres ofertes estan subjectes a canvis. Ens reservem el dret a realitzar modificacions tècniques i d'altres tipus sempre que siguin raonables.
  2. Confirmarem la recepció de l'ordre del client una vegada que l'ordre s'hagi executat.  La confirmació no és contractual. La confirmació i l'acceptació del contracte podran ser incorporades conjuntament.
  3. Queda reservat el dret a acceptar l'oferta d'un contracte (l'ordre) dins d'un termini de 5 dies hàbils següents a la recepció. Nosaltres també tenim dret a rebutjar l'ordre després d'examinar la fiabilitat del client.

 3. Abast dels serveis

  1. Garantitzem una mitjana anual de disponibilitat de la xarxa del 99% per a la infraestructura del nostre Centre de Dades. Un acord de nivell de servei (SLA) es aplicat com a garantia. Si la seguretat de la xarxa de suministrament d’energía o en el manteniment de la intergritat de la xarxa está en perill, temporalment podem restringir l’accés als serveis quan sigui necessari. Els servidors es troben en un Centre de Dades ubicat a Alemanya, amb un access físic perimetral protegint els equips i la seguretat de les seves dades.
  2. En el cas dels servidors dedicats, el client disposarà de tots els recursos dels servidors disponibles: processament, emmagatzematge, memòria i xarxa, així com l'accés root.
  3. Els serveis que s'ofereixen són els vigents en el moment en que s'executa la comanda.
  4. Intergrid no garanteix l'admissió dels continguts del client en els motors de cerca. Aquests són els únics responsables de les dades i a l'hora de l'admissió de contingut en el seu sistema d'indexació.
  5. Els servidors son propietat d'Intergrid SL, sent l'encarregat del manteniment dels components de l'ordinador, i responsable del bon funcionament dels components de maquinari.
  6. El programari i suport tècnic relacionat amb les aplicacions que s'executen en servidors dedicats o virtuals no estan inclosos en les ofertes d'allotjament dedicat. Si el client necessita o desitja serveis d'aquest tipus, es cobraran per separat.

 4. Intergritat de les dades

  1. Intergrid realitza còpies diàries de les seves bases de dades, i setmanals de la resta d'arxius. Tot i això, Intergrid no es fa responsable de cap pèrdua de dades ocasionada per una fallada tècnica d'un servei, maquinari, o d'una causa de força major. El client és l'últim responsable de les seves dades i per tant tot i que nosaltres realitzem còpies de seguretat, recomanem sempre que el client mantingui també una còpia de seguretat completa de les seves dades.
  2. El client disposarà d'un nom d'usuari i la contrasenya per accedir a l'àrea de client des d'on podrà gestionar tots els seus serveis. Aquesta ha de ser confidencial. El client es fa responsable de qualsevol negligència amb l'ús no autoritzat de la contrasenya. Si el client se n'adona que tercers no autoritzats coneixen la contrasenya, ens han d'informar sense cap demora. Si el client té la culpa per l'abús de la contrasenya a tercers, el client serà responsable de totes les quotes dels usuaris i danys.
  3. Les dades personals dels clients només s'utilitzaran, si és necessari per a la creació, l'arranjament de contingut o la modificació de la relació contractual. El client té l'obligació d'actualitzar o notificar qualsevol canvi en les seves dadesde facturació a Intergrid.


 5. Protecció de dades personals

  1. La nostra pràctica de protecció de dades és conforme a la llei europea de protecció de dades personals i la confidencialitat de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995.
  2. Les dades personals dels clients només s'utilitzaran, si és necessaris per a la creació, l'arranjament de contingut o la modificació de la relació contractual. El client té l'obligació d'actualitzar o notificar qualsevol canvi de dades personals a Intergrid.
  3. L'adreça de correu electrònic del client serà utilitzada només per obtenir informació sobre comandes, factures i - sempre que el client no s'hi oposi- per a l'atenció al client, així com al nostre butlletí, si el client així ho desitja.
  4. Nosaltres no donem cap informació personal del client a tercers. Les dades poden ser accessibles pels nostres empleats amb la única finalitat de gestionar els serveis, els quals estan també sotmesos a un contracte de confidencialitat de dades amb l'empresa.
  5. El client té el dret a la informació i el dret a modificar, suspendre o eliminar la seva informació emmagatzemada. Si els conflictes d'eliminació amb una obligació legal o contractual de guardar la informació, o altres motius legals, la informació es farà inaccessible.

 6. Contingut Publicat

  1. És responsabilitat del client per identificar el contingut d'Internet com a propi o com els continguts de tercers. El nom complet del client i la direcció ha de ser present. Altres obligacions poden ser conseqüència de les disposicions de la Llei de Telecomunicacions i la Llei de Teleserveis. El client està obligat a examinar aquestes disposicions per tal de complir-les. .
  2. El client es compromet a no publicar contingut que pugui violar els drets de tercers o que violi la llei. La col · locació de material eròtic, pornogràfic extremista, o material que no es consideren de bon gust no està permès. Tenim dret a bloquejar l'accés al compte de qualsevol client que violi aquesta directriu. Tampoc és permès qualsevol contingut que violi els drets dels individus o de grups de persones. La suspensió de servei es pot aplicar en aquests cassos fins i tot sense una demanda legal real. No estem obligats a revisar el contingut dels nostres clients.
  3. L' enviament de correu no sol·licitat i publicitat il·lícita (SPAM) està prohibit. Pel que fa a l'enviament de missatges de correu electrònic, està prohibit proporcionar informació de remitent falsa o per ocultar la identitat del remitent per altres mitjans. No es permès l'ús del correu electrònic per a realitzar enviaments massius per sobre de la quota que determini el contracte. Intergrid ofereix un servei d'email marketing per a que el client pugui realitzar enviaments d'aquest tipus. Tenim dret a bloquejar l'accés si no es respecten aquestes normes. En cas de sospita, el client pot sol·licitar una nova contrasenya a través de l'àrea de client.

 7. Responsabilitat

  1. Per als danys directes, els danys secundaris o pèrdues d'ingressos deguts a problemes de caràcter tècnic (fallada de maquinari, programari, o servei) i alteracions a l'Internet que no estan en la nostra esfera d'influència, no assumim cap responsabilitat.
  2. Pel que fa als contractistes, no ens fem responsables de cap negligència de caràcter lleu en les obligacions contractuals. Això no s'aplica a tots els casos contemplats d'acord amb la llei de responsabilitat per productes defectuosos amb la qual estem d'acord. En casos de dany emergent i lucre cessant, que són responsables només en els casos de premeditació o negligència greu, només serem responsables pels danys en un màxim del 100% de la quota anual.
  3. Si el contingut del client web és una violació del paràgraf 6 de les obligacions, en particular, la violació de les prohibicions legals o morals, serà responsable davant nostre per tots els danys resultants directes i indirectes, inclosos danys a la propietat. A més, el client es compromet a alliberar-nos de totes les reclamacions de terceres parts -no importa quin tipus- que puguin derivar-se dels continguts il·lícits. L'obligació d'exempció inclou la responsabilitat per totes les despeses de defensa jurídica (per exemple, la cort i honoraris d'advocats)..

 8. Condicions de pagament

  1. Els preus vàlids actuals són accessibles en qualsevol moment a http://www.intergrid.cat.
  2. En funció de l'acord contractual, un càrrec mensual, trimestral o anual serà generat. Els pagaments es duen a terme mitjançant l'emissió de factures. El client disposa de diferents mètodes de pagament de les factures: domiciliació bancària, pagament amb targeta de crèdit, paypal o transferència. El pagament s'ha de realitzar com a màxim en el plaç de venciment indicat a la mateixa factura.
  3. En cas d'incompliment de pagaments ens reservem el dret a bloquejar la presència a Internet dels clients i de totes les altres funcions derivades del servei. Les factures s'envien per correu electrònic com arxius adjunts. Per a rebuts retornats de les domiciliacions o peticions de canvis retroactius en les factures deguts a causes alienes a la nostra, tenim dret a cobrar una tarifa de servei raonable.


 9. Durada del contracte / cancel·lació / lloc de l'execució

  1. En cas que no s'indiqui el contrari, els contractes seran vigents un període indefinit de temps.
  2. El contracte es pot cancel·lar sense donar raons per les dues parts en qualsevol moment durant un període de 30 dies per al final del mes, però no abans del venciment del termini mínim del contracte estipulat en el contracte. La cancel·lació només es pot fer després de la confirmació a través de l'àrea de client, o d'un escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic provinent del compte del client administratiu.
  3. Nosaltres també tenim dret a rescindir la relació contractual per una bona causa i sense previ avís. Una raó important per a la terminació seria en el cas de dos mesos consecutius que el client no paga una part substancial de la compensació deguda. Una altra raó important, entre d'altres, també pot ser que el client viola o ignora les advertències sobre la violació dels requisits de la secció 6. Una altra raó important, que pot resultar en el bloqueig o terminació de servei sense previ avís, pot ser l'abús del servei per part del client de manera que aquest afecta el rendiment o la seguretat del servidor
  4. El lloc de treball per a tots els serveis objecte d'aquest contracte és Barcelona, ??Catalunya (Espanya). La jurisdicció per a totes les disputes que sorgeixin d'aquest contracte és per la corresponent Audiència Provincial de Barcelona local si el client és un contractista, una persona jurídica de dret públic, o del públic Fons Especial legal. El mateix s'aplica si el client no té competència general a Catalunya, o quan el domicili o residència habitual en el moment de l'acció no es coneix.
  5. Si el client té la intenció de transferir els seus drets contractuals a una altra persona, es requerirà el seu consentiment expres.

 10. Normativa per a revenedors / distribuidors

  1. El client té dret als drets de tercers contractuals amb la presència a Internet a la seva disposició per nosaltres. En aquest cas, el client segueix sent l'únic contractista.El client es compromet a tots els termes del contracte, derivada dels termes i condicions, així com dels nostres formularis de comanda, passant aquests a tots els tercers i que els obliga a complir amb els termes. Això també s'aplica als requisits de la secció 1.3 d'aquests termes i condicions.
  2. Quan els canvis s'han de fer pel que fa als actes de participació de tercers, el client està obligat a cooperar. El client haurà de proveir-nos amb la direcció del tercer i dades de contacte sota demanda. Tenim dret, en el cas dels canvis, posar-se en contacte amb tercers directament per exigir el seu acord per escrit als canvis. El client és responsable de totes les violacions part contractual tercers. El client és financerament responsable davant nostre per tots els danys resultants de violacions de tercers. A més, estan exempts de responsabilitat de totes les reclamacions que puguin sorgir de tercers i altres.


 11. Condicions de cancel·lació

  1. Derecho de retractación. El cliente puede revocar su declaración contractual, sin necesidad de motivación, en forma escrita ( por ejemplo, carta, fax o correo electrónico ) en el plazo de 2 semanas, que comienza tras la recepción de esta instrucción en forma escrita, pero, no antes de la celebración del contrato. Velar por el período de revocación depende del envío oportuno de la revocación. La revocación debe ser dirigida a : Intergrid Tecnologías del Conocimiento SL, Calle d'en Roig, 15 local, 08001, Barcelona. Cataluña.


 12. Consultes i queixes

  1. Consultas y quejas deben ser dirigidas a Intergrid | Opengea SCCL, Calle d'en Roig, 15 local, 08001, Barcelona. (España).