En aquesta pàgina trobareu informació sobre l'estat de la xarxa Intergrid així com qualsevol incidència que hi pugui haver i el seu grau d'afectació sobre els serveis.

Estat actual:

  •   Tots els serveis funcionen amb normalitat