Language: english

Contact us

Request information or help using our contact web form

Formulario de contacto

MItjançant aquest formulari pot posarse en contacte amb nosaltres per sol·licitar mes informació sobre els nostres productes o be realitzar qualsevol consulta relacionada amb els mateixos, facturació, configuració de correu o qualsevol altra consulta.

Note: Notice that if you already have an Intergrid client account, you can update your data and manage your services by logging into the Control Panel

Ompli les dades d'aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el mes aviat possible.

Name
Surname
Company
Email
Phone
9 dígits, sense espais
Motiu de la consulta
Consulta