Language: english

Remote Technical Assistance

Servei d'assistència tècnica remota per a clients d'Intergrid


Servei Tècnic remot per a clients

A intergrid ens agrada donar el millor servei als nostres clients, per aixó els oferim un servei d'assistència remota per poder solucionar les posibles incidències que es poden ocasiona alienes als nostres sistemes i que molts cops requereixen de coneixements avançats de software o configuració.

Per poder oferir aquest servei es necesari descarregar i executar un petit programa que ens permet accedir al seu sistema i així poder realitzar l'assistència.

remot

Un cop descarregat i executat el client, apareixerà una finestra amb un còdi id i una contrasenya que canvia cada cop que es realitza una conexió. D'aquesta forma ens asegurem que només tenim acces si el client ens facilita aquestes dades.


 

Service price:

Es tarificarà en trams de 30 minuts, siguent el mínim a facturar els primers 30 minuts d'asistència.

  30 minuts: 35€

  1 hora: 70€

Un cop finalitzat el servei tècnic remot, es procedirà a emetre una factura en concepte del mateix.

Seleccioneu el vostre sistema operatiu

Windows MacOs Linux


 

 


Service price:

Es tarificarà ent rams de 30 minuts, siguent el mìnim a facturar els primers 30 minuts d'asistència.

  30 minuts: 35€

  1 hora: 70€

un cop finalitzat el servei, l'hi enviarem per correu electrònic un resum de l'asistència realitzada.